Informacje o stacji

Dane dostarczane są przez domową stację pogodową zlokalizowaną na terenie gminy Ślesin. Strona jest uaktualniana co 50 sekund. Ta witryna i jej dane są gromadzone za pomocą oprogramowania Cumulus. Stacja składa się z anemometru, miernika deszczu oraz termo-higrometru usytuawanych w optymalnym miejscu dla uzyskania wysokiej dokładności wyników.

Klimat gminy Ślesin

Według podziału regionów klimatycznych Polski Alojzego Wosia Gmina Ślesin należy do regionu środkowowielkopolskiego obejmującego Koło na wschodnich granicach i okolice Poznania na zachodnich. Główną jego część stanowi Pojezierze GnieŸnieńskiego na którego wschodnim skraju ulokowane są okolice Ślesina. Region wyróżnia się od innych stosunkowo częstym występowaniem dni z pogodą bardzo ciepłą (a zatem z temperaturą średnią dobową 15,1 - 25,0 *C i temperaturami dobowymi minimalnymi i maksymalnymi powyżej 0*C) i jednocześnie pochmurną. Jest takich dni średnio 60 w ciągu roku, z czego 39 cechuje brak opadu. Z drugiej strony zimą charakterystyczna jest znaczna frekwencja dni przymrozkowych bardzo chłodnych (z temperaturą średnią dobową 0,1 - 5,0 *C, temperaturą dobową minimalną poniżej lub równą 0*C, a maksymalna powyżej 0*C) w których zarazem występuje opad. Na rok przypada średnio 20 takich dni.

Dane klimatyczneŚrednia temperatura dla Poznania w latach 1951 - 1980
styczeń luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
rok
-2,2
-1,4
2,1
7,4
12,7
17,0
18,0
17,3
13,4
8,5
3,7
-0,1
8,0


Absolutne dobowe minima temperatury powietrza w okresie 1951 - 1996
styczeń luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
rok
-28,5 (1987)
-28,0 (1956)
-21,4 (1965)
-8,6 (1986)
-3,0 (1962)
0,5 (1966)
3,8 (1956)
3,2 (1973)
-1,7 (1970)
-8,3 (1988)
-15,2 (1965)
-24,9 (1969)
-28,5 (1987)


Absolutne dobowe maksima temperatury powietrza w okresie 1951 - 1996
styczeń luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
rok
13,4 (1993)
17,6 (1990)
24,0 (1968)
29,9 (1968)
31,8 (1953)
34,4 (1954)
38,2 (1959)
37,0 (1975)
27,9 (1966)
19,9 (1968)
15,0 (1961)
38,2 (1959)
-28,5 (1987)


Liczba dni ciepłych w okresie 1951 - 1996
styczeń luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
rok
5,9
6,0
11,9
22,0
29,8
30
31
31
29,7
27,3
19,0
10,3
253,9


Liczba dni przymrozkowych w okresie 1951 - 1980
styczeń luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
rok
12,8
12,3
15,5
8,0
1,2
0
0
0
0,3
3,7
9,3
12,4
75,6


Liczba dni mroŸnych w okresie 1951 - 1980
styczeń luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
rok
12,3
9,7
3,5
0
0
0
0
0
0
0
1,7
8,3
35,5


Daty przejścia średniej dobowej temperatury powietrza przez określone progi termiczne w latach 1951 - 1980 (Poznań)
przekroczenie temperatury
data
ponad 0*c
27 luty
powyżej 5*c
31 marca
powyżej 15*c
31 maja
poniżej 15*c
1 wrzesień
poniżej 5*c
6 listopad
poniżej 0*c
14 grudzień


Średnie sumy opadów atmosferycznych za lata 1951 - 1980 w mm
miejscowość styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
rok
Poznań 29
26
27
37
53
60
73
56
45
39
37
38
520
Toruń
27 23 24 32 51 72 89 59 43 37 36 36 529


Średnie sumy opadów atmosferycznych w poszczegółnych porach rkou w latach 1951 - 1980 w mm
miejscowość wiosna (marzec - maj)
lato (czerwiec - sierpień)
jesień (wrzesień - listopad)
zima (grudzień - luty)
półrocze letnie (maj - paŸdziernik)
półrocze zimowe (listopad - kwiecień)
okres wegetacyjny (kwiecień - wrzesień)
rok
poznań 117 189
121 93
326
194
324
520
toruń
107
220
116
86
351
178
346
529


Liczba dni z opadem ponad 10 mm - wartości skrajne z lat 1951 - 1970
Miejscowość styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
rok
Poznań 0,3
0,4
0,4
1,0
1,4
1,9
2,0
1,6
1,1
0,8
0,7
0,7
12,3
Toruń
0,2 0,4 0,1 0,7 1,2 1,9 2,6 1,7 0,8 0,5 0,6 0,4 11,1


Pogodę i klimat Wielkopolski kształtują w ciągu roku Niż Islandzki i Wyż Azorski. Zimą zaznacza się również wpływ Wyżu Azjatyckiego, a latem Niżu Poludniowoazjatyckiego. Przebieg ciśnienia w ciąg roku przejawia cykliczne zmiany. Na przełomie stycznia i lutego lub w pierwszej połowie lutego dochodzi do krótkotrwałego i bardzo wyraŸnego spadku ciśnienia, ok. 2 hPa względem wartości notowanych w styczniu. Od drugiej połowy lutego do początku marca ciśnienie atmosferyczne rośnie. Na przełomie lutego i marca rokrocznie dochodzi do osiągnięcia rocznego maksimum wartości ciśnienia atmosferycznego (dla stacji Półwiosek 27.02.2013 1031 hPa zredukowane do poziomu morza). w marcu ciśnienie stopniowo spada, aby na przełomie kwietnia osiagnąć minimalną wartość roczną. Następnie zwykle do końca maja ciśnienie stopniowo rośnie. Przez kolejne miesiące dochodzi do spadku, a w połowie lata trend ciśnienia znów staje się dodatni i utrzymuje się do paŸdziernika. Na przełomie września i paŸdziernika ponownie pojawiają się bardzo wysokie wskazania barometrów. Kolejne tygodnie to stopmiowy spadek ciśnienia aż do przełomu lutego i marca.

Okresy zimowego niskiego ciśnienia są związane z przemieszczaniem się na wschód układów niżowych znad północnych części Oceanu Atlantyckiego. Natomiast powodem niskiego ciśnienia latem jest znaczne nagrzewanie się kontynentu europejskiego.

We wschodniej Wielkopolsce dominuje wiatr z sektora zachodniego, ok. 35% dni w roku. Rzadziej wieje z południa i wschodu (mniej niż w 20% dni), a najrzadziej z północy (10% dni w roku).
Skutkiem tego dominuje masa powietrza polarnomorskiego PPm napływająca z zachodu (częstotliwość na poziomie 65%). Ze wschodu, czyli umiarkowanych szerokości geograficznych Azji i Europy Wschodniej nad region napływa powietrza polarnokontynentalne PPk (ok. 30% dni w roku). Zdarza się jednak, że przy cyrkulacji południkowej przez ok. 4% okresu rocznego nadciąga nad Wielkopolskę powietrzę arktyczne PA pochodzące z Granlandii, pobliskich akwenów morskich, północnej Skandynawii i Spitsbergenu. Jedynie przez 2% dni w roku dostajemy się pod wpływ powietrza zwrotnikowego PAznad Azorów, Morza Śródziemnego, północnej Afryki i krajów Bliskiego Wschodu.

Daty pojawienia się i zaniku pokrywy śnieżnej z lat 1951 - 1980
miejscowość średnia data pojawienia się pokrywy
najwcześniejsza data pojawienia się pokrywy
najpóŸniejsza data pojawienia się pokrywy
średnia data zaniku pokrywy
najwcześniejsza data zaniku pokrywy
najpóŸniejsza data zaniku pokrywy
Poznań 7 grudnia 2 listopad
21 styczeń 14 marzec
25 styczeń
19 kwiecień
Toruń
28 listopad
28 paŸdziernik
14 styczeń
26 marzec
8 luty
21 kwiecień


Rzeczywista liczba dni z pokrywą śnieżną z lat 1951 - 1980
miejscowość średnia liczba dni z pokrywą śnieżną
najwyższa liczba dni z pokrywą śnieżną
najniższa liczba dni z pokrywą śnieżną
Poznań 50 121
7
Toruń
62
129
18


Największa średnia miesięczna grubość pokrywy śnieżnej z lat 1951 - 1980
miejscowość listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec
kwiecień
Poznań 3 11
29 23
18
1
Toruń
6
12
28
36
34
2


O Gminie Ślesin

Ślesin jest miastem ulokowanym we wschodniej Wielkopolsce w powiecie konińskim. To siedziba gminy miejsko - wiejskiej liczącej sobie 13 523 mieszkańców (stan na 2006 rok).

Według legendy nazwę miastu Ślesin nadano od imienia rodu Szleszy, który zasiedlił we wczesnym średniowieczu okoliczne pola nad jeziorem. Przez wieki ulegała ona przekształceniom - Sleszyn, Slessyno, Szlyeszyno, Sliesin. Ostatecznie w 1889 roku ustalona została oficjalna, obowiązująca dzisiaj, wersja nazwy. Niemieckie określenie miasta to Schlüsselsee, które można odnieść do miasta położonego nad "kluczowym (znaczącym) jeziorem". Widnieje ona na mapach niemieckich z I połowy XX wieku. Nazwa obowiązywała w czasie niemieckiej okupacji.

Stacja meteorologiczna funkcjonuje jednak w pobliżu miasta gminnego, niecały kilometr od jego granic. Półwiosek Stary funkcjonował jako wieś i dwór leżący nad Jeziorem Wąsosko-Mikorzyńskim. W XVI wieku uznawano go za niezamieszkałe pustkowie haereditas deserta. Dziesięcina była kierowana do parafii Ostrowąż, choć ze względu na charakter pustkowia kapłani otrzymywali jedynie drobne ofiary podczas kolędy. W 1887 roku miejscowość należała do powiatu kolskiego w gminie Piotrkowice, choć sam dwór należał do parafii Ślesin. We wsi znajdowało się wówczas 38 domów i 333 mieszkańców. Sam dwór stanowił 1 dom zamieszkiwany przez 8 mieszkańców.

O Tej Stronie

Ta witryna jest szablonem projektu wykonanego przez CarterLake.org z przekładem na PHP przez Saratoga-Weather.org.
Specjalne podziękowania dla Kevina Reeda z TNET Weather za jego pracę przy oryginale szablonu Carterlake i zaprojektowanie głównych elementów PHP do zarządzania stroną.
Specjalne podziękowania dla Mike Challis z Long Beach WA za jego generator róży wiatrów, Przełącznik tematów i pomoc przy stylach CSS przy tworzeniu tych przykładowych stron.
Specjalne podziękowania kierujemy do Kena True z Saratoga-Weather.org za wykonane dla tej strony w AJAXie okno z aktualnymi warunkami atmosferycznymi, pulpit i integrację z TNET Weather common PHP site design.Dane klimatyczne zaczerpnięte z Klimatu Polski Alojzego Wosia (Warszawa 1999).

Wzór ten bazuje na orginale z utworzonym przez Harana.

Szablon kompatybilny z XHTML 1.0. Poprawny dla XHTML i CSS.